HTMLKOD / WEB TASARIM / ASP / PHP / CSS / HTML NEDİR ? / DOMAİN / HOSTİNG /TR.GG / BEDAVA-SİTEM....
  Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kod .
 

<p>
<table id="table1" style="font-size: 10px; font-family: verdana, arial" height="16" width="100%" border="0">
    <tbody>
        <tr>
            <td style="font-size: 10px; font-family: verdana, arial" width="100%" background="http://www.maximixi.net/images/ana_yesil.jpg" height="12"><strong><center><font color="#ffffff" size="2">29 Ekim Cumhuriyet Bayramı</font></center></strong></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</p>
<p align="justify"><font color="#00008b"><span style="font-size: 9pt">29 Ekim 1923 &uuml;lkemizde cumhuriyet y&ouml;netiminin ilan edildiği g&uuml;nd&uuml;r. Bug&uuml;n ulusal bayram g&uuml;n&uuml;d&uuml;r. Her yıl cumhuriyet y&ouml;netiminin ilanını 28 - 29 Ekim g&uuml;nleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun t&ouml;renlerle kutlarız.</span></font><font color="#00008b"><span style="font-size: 9pt">&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; y&ouml;netim bi&ccedil;imi cumhuriyettir. Cumhuriyet'te egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini y&ouml;netme yetkisini temsilcileri - milletvekilleri- aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet y&ouml;netiminde yurttaşın se&ccedil;me ve se&ccedil;ilme hakkı vardır. Se&ccedil;ilen temsilciler yasalar yapar, y&ouml;neticileri ulusu adına denetler. Y&ouml;netilenler dilerlerse se&ccedil;imlerde y&ouml;neticilerini değiştirirler. </span></font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">Cumhuriyet Y&ouml;netiminden &ouml;nce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu idi. Osmanlı Devleti, Osman Bey tarafından 1299'da S&ouml;ğ&uuml;t 'de kuruldu. Osmanlı devlet y&ouml;neticisine padişah denirdi. Osmanlı Devletini altı y&uuml;z yirmi d&ouml;rt yılda, otuz altı padişah y&ouml;netti. Son padişah Sultan Vahdettin'dir.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">Eskiden &uuml;lkelerde tek kişi egemendi. &Uuml;lkelerini diledikleri gibi y&ouml;neten bu kişilere padişah, şah, kral, hakan, sultan denirdi. Y&ouml;netim &ccedil;oğu zaman babadan oğula ge&ccedil;erdi. Oğulun k&uuml;&ccedil;&uuml;k olması, deli olması y&ouml;netici olmaya engel sayılmazdı. B&ouml;yle tek kişinin kendi başına buyruk, sorumsuz, denetimsiz y&ouml;netimine mutlakiyet denir. Mutlakiyet y&ouml;netiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">Mutlakiyetle y&ouml;netilen &uuml;lkelerde zamanla hakana, padişaha, şaha, krala yardımcı olsun diye meclis kuruldu. Meclis &uuml;yeleri halkın dileklerini y&ouml;neticiye duyurur, yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları hakan, padişah, şah, kral tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu y&ouml;netim bi&ccedil;imine Meşrutiyet denir. Ancak meclisin yetkileri genel olarak &ccedil;ok sınırlıdır. Osmanlı Devletinde 1876 ve 1908 yıllarında iki kez meşrutiyet ilan edildi.</font></p>
<p align="justify">&nbsp;</p>
<p align="center"><strong><font style="font-size: 9pt" color="#00008b">&Uuml;LKEMİZDE CUMHURİYETİN KURULUŞU</font></strong></p>
<p align="justify"><font color="#00008b"><span style="font-size: 9pt">Osmanlı İmparatorluğu'nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci D&uuml;nya Savaşı başladı. 1914'te başlayan Birinci D&uuml;nya Savaşı'na d&uuml;nyanın belli &ouml;başlı devletleri katıldı. D&ouml;rt yıl s&uuml;ren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına g&ouml;re biz de yenilmiş sayıldık. &Uuml;lkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı.</span></font><strong><font color="#00008b" size="2"><br />
</font></strong></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">Ulusuna inanan, g&uuml;venen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sıvas'ta kongreler d&uuml;zenledi. Mustafa Kemal Paşa <strong>&quot;Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. &Uuml;lkeyi yine ulusun kendi g&uuml;c&uuml; kurtaracaktır.&quot;</strong> diyordu. Yurdun d&ouml;rt bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 g&uuml;n&uuml; Ankara'da B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi'nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa'yı başkan se&ccedil;ti. Mustafa Kemal Paşa'nın &ouml;nderliğinde B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları y&ouml;rede d&uuml;şmana karşı koydular. &Ouml;te yandan d&uuml;zenli ordular İn&ouml;n&uuml;'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da savaştılar. Yurdumuz d&uuml;şmanlardan kurtarıldı.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">Tahtını, rahatını d&uuml;ş&uuml;nen padişah, yenilen d&uuml;şmanla birlikte yurdumuzdan ka&ccedil;tı. İmzalanan <strong>Lozan Barış Antlaşması</strong> ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin y&ouml;netim bi&ccedil;imi hen&uuml;z belirlenmemişti.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">İkinci d&ouml;nem B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi 11 Ağustos 1923'te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923'te Ankara Başkent oldu. Atat&uuml;rk ; d&uuml;şmanın &uuml;lkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, &ccedil;oktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı &uuml;zerinde hazırlıklar yapmaya başladı. <strong>28 Ekim 1923</strong> akşamı yakın arkadaşlarını &Ccedil;ankaya'da yemeğe &ccedil;ağırdı. Onlara , &quot;Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz.&quot; Dedi.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">29 Ekim 1923 g&uuml;n&uuml; Atat&uuml;rk, milletvekilleri ile g&ouml;r&uuml;şt&uuml;kten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet &ouml;nergesi T&uuml;rkiye B&uuml;y&uuml;k Millet Meclisi'ne verildi. Meclis &ouml;nergeyi kabul etti.</font></p>
<p align="justify"><font color="#00008b">B&ouml;ylece &uuml;lkemizde cumhuriyet y&ouml;netimi kuruldu. Atat&uuml;rk kurulan T&uuml;rkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevin&ccedil; ve coşku ile karşılandı.<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.htlmkodes.tr.gg">kodes</a><br />
Yazan:M.C.Sarac</font></p>

 
  Bugün 6 ziyaretçi (27 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
html-caddesi.tr.gg